Zmiana w karierze

Program został stworzony, aby wesprzeć osoby, które stają w obliczu ważnej zmianie w karierze. Ta zmiana może dotyczyć szansy awansu w ramach organizacji, planu zmiany specjalności lub konieczności zmiany miejsca pracy. Tego typu zmiana to zawsze duży stres i wyzwanie. Poradzenie sobie z tą zmianą wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań i konsekwentnej ich realizacji. Ważne jest również odpowiednie nastawienie i motywacja. 

Program został skomponowany ze spotkań doradczych w zakresie rozwoju kariery i prawa pracy, sesji poradnictwa psychologicznego, treningu autoprezentacji oraz sesji coachingowych. Doświadczenie i wiedza naszych GrowMate pomoże uczestnikom programu dobrze się przygotować oraz zbudować odporność psychiczną i motywację, które pozwolą im przejść z sukcesem przez zmianę w karierze.

Cele programu:

Dla uczestników:

  • zwiększenie motywacji i gotowości do awansu, zmiany specjalności lub realizacji kariery poza organizacją,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych i miękkich, takich jak: umiejętność budowania relacji, skuteczna komunikacja, radzenie sobie ze stresem i presją czasu, zwiększenie samoświadomości i pewności siebie w celu skutecznego startu w nowej roli lub branży,
  • poznanie najlepszych praktyk i narzędzi związanych z rozwojem kariery i budowaniem własnego portfolio zawodowego.

Dla organizacji:

  • zwiększenie wydajności i efektywności pracy pracowników, którzy awansują, zmieniają specjalizację lub kontynuują karierę poza organizacją,
  • rozwój kompetencji pracowników i podnoszenie ich poziomu wiedzy, co przekłada się na poprawę jakości wykonywanej pracy i zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku,
  • kreowanie kultury organizacyjnej opartej na ciągłym rozwoju i szkoleniu pracowników, co wpływa na pozytywny wizerunek organizacji wśród pracowników i potencjalnych kandydatów,
  • budowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy dbającego o rozwój kariery pracowników i zapewniającego im wsparcie w dążeniu do realizacji ich celów zawodowych.

Nasza rekomendacja programu:

Program składa się z 6 do 10 sesji, każda sesja trwa 1,5 godziny.


W programie możesz elastycznie dobrać mentorów, coachów i ekspertów spośród osób, które realizują te usługi na naszej platformie. W ramach dostępnej puli spotkań możesz również samodzielnie zdecydować o liczbie sesji, które poświęcisz na poszczególne formy rozwoju i pracę z poszczególnymi osobami.


Poniższa struktura programu jest naszą rekomendacją i bazuje na kilkunastu latach doświadczeń w pracy z osobami w podobnej sytuacji zawodowej. Użyj naszego pomysłu jako punktu wyjścia i zaprojektuj swoją ścieżkę rozwoju. Jeśli potrzebujesz wsparcia – zespół GrowMate chętnie go udzieli.

Nasza rekomendacja programu:

Program składa się z 6 do 10 sesji, każda sesja trwa 1,5 godziny.


W programie możesz elastycznie dobrać mentorów, coachów i ekspertów spośród osób, które realizują te usługi na naszej platformie. W ramach dostępnej puli spotkań możesz również samodzielnie zdecydować o liczbie sesji, które poświęcisz na poszczególne formy rozwoju i pracę z poszczególnymi osobami.


Poniższa struktura programu jest naszą rekomendacją i bazuje na kilkunastu latach doświadczeń w pracy z osobami w podobnej sytuacji zawodowej. Użyj naszego pomysłu jako punktu wyjścia i zaprojektuj swoją ścieżkę rozwoju. Jeśli potrzebujesz wsparcia – zespół GrowMate chętnie go udzieli.

Sesje eksperckie

2-4 sesje z ekspertami i ekspertkami dotyczące rozwoju kariery i prawa pracy. Sesje poradnictwa kariery z osobą doświadczoną w zakresie wspierania rozwoju kariery. Sesje pozwolą Ci zinwentaryzować Twoje mocne strony oraz ustalić, jakimi obszarami rozwojowymi należy się pilnie zająć. W trakcie sesji możliwe będzie sporządzenie i udoskonalenie Twojego portfolio oraz profilu w profesjonalnych social media. W trakcie sesji w zakresie prawa pracy odświeżysz wiedzę o swoich prawach i obowiązkach oraz przygotujesz się na rozmowę o konkretnych zapisach w Twoim nowym kontrakcie.

Poradnictwo psychologa

1-2 sesje z psychologiem. Ich celem jest psychoedukacja w zakresie tego, jak przebiega zmiana kariery i jak ludzie na nią reagują. Ta wiedza będzie Ci niezbędna, aby zrozumieć Twoje własne reakcje oraz wypracować skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. Spotkanie z psychologiem może Ci również pomóc w zmniejszeniu kosztów psychologicznych, które ponosisz wdrażając zmianę.

Trening

1-2 sesje treningu autoprezentacji. Zmiana w karierze będzie wymagała wielu spotkań. Będziesz budować kontakty lub prezentować swoje portfolio. Sesje treningowe pozwolą Ci przećwiczyć najważniejsze aspekty takich spotkań, w tym szczególnie te momenty, które sprawiają Ci trudność.

Coaching

2-4 sesje coachingowe, w trakcie których możesz pracować nad swoją samoświadomością oraz nawykami związanymi z efektywnością i skutecznością pracy. Na początku sesji coachingowych zdefiniujesz wraz z naszym GrowMate swoje cele. W trakcie sesji coachingowych poznasz i zastosujesz narzędzia, które pomogą Ci lepiej, bardziej efektywnie i z mniejszym obciążeniem przejść przez zmianę w karierze.

Zainteresował Cię ten program?

A może chcesz go dostosować do potrzeb swojej organizacji?

Skip to content