Wdrażam zmianę

Program został stworzony, aby pomóc menedżerom różnych szczebli wdrażać zmiany w swoich organizacjach. Ciągłe adaptowanie się organizacji do zmiennej sytuacji było konieczne od zawsze. Ostatnie lata przyniosły jednak olbrzymi wzrost liczby koniecznych zmian na każdym szczeblu organizacji od strategicznego po operacyjny. Przed menedżerami codziennie stają wielkie wyzwania związane z planowaniem i koordynowaniem zmian pomiędzy pionami, operacyjnym zarządzaniem projektami oraz przekonywaniem współpracowników i organizacji do konieczności wdrażania nowych rozwiązań.

Program został skomponowany ze spotkań mentoringowych, sesji z psychologami, sesji eksperckich i coachingu. Doświadczenie i wiedza naszych GrowMate pomoże menedżerom zrozumieć istotę zmian, źródła oporu wobec zmian oraz lepiej komunikować i zarządzać zmianą w organizacji.

Cele programu:

Dla uczestników:

 • zrozumienie pojęcia zmiany i jej wpływu na organizację,
 • poznanie typowych wyzwań menedżerskich w trakcie wdrażania zmian i „nauka na cudzych błędach”,
 • poznanie procesu planowania zmian i sposobów wprowadzania ich w organizacji,
 • rozwój umiejętności radzenia sobie ze sprzeciwem i oporem wobec zmian,
 • poznanie narzędzi i metod „problem solving” i pracy kreatywnej,
 • zwiększenie pewności siebie w trakcie wdrażania zmiany.

 

Dla organizacji:

 • lepsze przygotowanie menedżerów do skutecznego planowania i zarządzania procesami zmiany,
 • zwiększenie zdolności menedżerów do przeprowadzania analizy sytuacji, diagnozowania problemów i wypracowywania rozwiązań,
 • poprawa umiejętności menedżerów w zakresie komunikacji, perswazji, zarządzania konfliktami i negocjacji w procesie zmiany,
 • zmniejszenie liczby błędów i nieefektywnych działań w trakcie zmiany,
 • utrzymanie lojalności i motywacji pracowników poprzez poprawę jakości przywództwa w trakcie zmian.

 

Nasza rekomendacja programu:

Program składa się z 6 do 10 sesji, każda sesja trwa 1,5 godziny.

W programie możesz elastycznie dobrać mentorów, coachów i ekspertów spośród osób, które realizują te usługi na naszej platformie. W ramach dostępnej puli spotkań możesz również samodzielnie zdecydować o liczbie sesji, które poświęcisz na poszczególne formy rozwoju i pracę z poszczególnymi osobami.

Poniższa struktura programu jest naszą rekomendacją i bazuje na kilkunastu latach doświadczeń w pracy z osobami w podobnej sytuacji zawodowej. Użyj naszego pomysłu jako punktu wyjścia i zaprojektuj swoją ścieżkę rozwoju. Jeśli potrzebujesz wsparcia – zespół GrowMate chętnie go udzieli.

Nasza rekomendacja programu:

Program składa się z 6 do 10 sesji, każda sesja trwa 1,5 godziny.


W programie możesz elastycznie dobrać mentorów, coachów i ekspertów spośród osób, które realizują te usługi na naszej platformie. W ramach dostępnej puli spotkań możesz również samodzielnie zdecydować o liczbie sesji, które poświęcisz na poszczególne formy rozwoju i pracę z poszczególnymi osobami.


Poniższa struktura programu jest naszą rekomendacją i bazuje na kilkunastu latach doświadczeń w pracy z osobami w podobnej sytuacji zawodowej. Użyj naszego pomysłu jako punktu wyjścia i zaprojektuj swoją ścieżkę rozwoju. Jeśli potrzebujesz wsparcia – zespół GrowMate chętnie go udzieli.

Mentoring

1-3 sesje z mentorem lub mentorką – osobą doświadczoną w zarządzaniu zmianami w podobnych organizacjach. Sesje mentoringowe pomogą Ci zrozumieć z jakim wyzwaniem się mierzysz i starannie się do niego przygotować dzięki zmapowaniu ryzyk, które wiążą się ze zmianą, za którą odpowiadasz. W trakcie sesji poznasz historie błędów, które popełnili mentorzy i dowiesz się, jak można ich uniknąć w przypadku zmiany w Twojej organizacji.

Sesje eksperckie

1-2 sesje z ekspertami i ekspertkami dotyczące kreatywności oraz metod problem solving. Wdrażanie w organizacji zmian to zawsze wyprawa w nieznane. Pewne w takiej sytuacji jest tylko to, że konieczne będzie zmierzenie się z problemami, które zmiana lub jej wdrożenie spowodują. Na Twojej drodze stanie też mnóstwo wyzwań wymagających kreatywnego podejścia. W trakcie sesji poznasz adekwatne narzędzia, które pomogą Ci systematycznie podejść do nadchodzących wyzwań.

Poradnictwo psychologa

1 sesja z psychologiem. Jej celem jest psychoedukacja w zakresie tego, jak przebiega zmiana i jak ludzie na nią reagują. Ta wiedza będzie Ci niezbędna, aby zrozumieć reakcje współpracowników w kolejnych etapach zmiany oraz opór, który możesz napotkać. Spotkanie z psychologiem może Ci również pomóc w zmniejszeniu kosztów psychologicznych, które ponosisz wdrażając zmianę.

Trening

1-2 sesje treningu wystąpień publicznych. Zarządzanie zmianą w organizacji to w dużej części zadania związane z komunikowaniem i perswadowaniem. Będziesz brać udział w spotkaniach z klientami wewnętrznymi, dostawcami i decydentami z Twojej organizacji. Ważną częścią tego zadania będą regularne spotkania i raportowanie. W trakcie treningu wystąpień nauczysz się, jak prezentować postępy swojego zespołu w profesjonalny i pewny sposób.

Coaching

2-4 sesje coachingowe, w trakcie których możesz pracować nad swoją samoświadomością oraz nawykami związanymi z efektywnością i skutecznością pracy. Na początku sesji coachingowych zdefiniujesz wraz z naszym GrowMate swoje cele. W trakcie sesji coachingowych poznasz i zastosujesz narzędzia, które pomogą Ci lepiej, bardziej efektywnie i z mniejszym obciążeniem realizować zadania związane z wprowadzaniem zmiany w Twojej organizacji.

Zainteresował Cię ten program?

A może chcesz go dostosować do potrzeb swojej organizacji?

Skip to content