Proces coachingowy

Program coachingowy to proces, w którym doświadczony trener lub coach pomaga osiągnąć określone cele i rozwijać umiejętności danej osoby lub grupy. Jest to indywidualny proces, który skupia się na rozwoju kompetencji, umiejętności interpersonalnych, budowaniu samoświadomości i osiąganiu celów.
Proces w całości jest realizowany z wybraną spośród rekomendowanych osobą z uprawnieniami do realizowania coachingu oraz stosownym doświadczeniem.

Cele programu:

Dla uczestników:

  • odkrywanie własnych mocnych stron, kompetencji i zasobów oraz umiejętności wykorzystania ich w życiu zawodowym,
  • wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego, umożliwiającego osiąganie celów i sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym,
  • wspieranie w procesie podejmowania decyzji oraz rozwijaniu umiejętności zarządzania sobą i swoim życiem,
  • wzmacnianie pewności siebie, poprawa samooceny oraz motywacji do działania,
  • uzyskanie wsparcia w rozwiązywaniu trudności i wyzwań, poprawa radzenia sobie ze stresem i napięciem.

Dla organizacji:

  • zwiększenie skuteczności pracowników i menedżerów poprzez rozwijanie ich umiejętności,
  • poprawa atmosfery, zwiększenie zadowolenia pracowników i zmniejszenie poziomu absencji oraz rotacji kadr,
  • wzrost efektywności pracy zespołowej, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz poprawa jakości relacji między pracownikami a ich przełożonymi,
  • rozwój talentów i kadry kierowniczej, przygotowanie ich do pełnienia nowych ról i zadań, zwiększenie potencjału organizacji,
  • stworzenie pozytywnego wizerunku organizacji, która inwestuje w rozwój swoich pracowników i umożliwia im realizację ich celów i marzeń.

 

Nasza rekomendacja programu:

Program składa się z 6 do 10 sesji, każda sesja trwa 1,5 godziny.

Proces w całości jest realizowany z wybraną osobą. 

Nasza rekomendacja programu:

Program składa się z 6 do 10 sesji, każda sesja trwa 1,5 godziny.

Proces w całości jest realizowany z wybraną osobą. 

Coaching

Program coachingowy to proces, w którym doświadczony trener lub coach pomaga osiągnąć określone cele i rozwijać umiejętności danej osoby lub grupy. Jest to indywidualny proces, który skupia się na rozwoju kompetencji, umiejętności interpersonalnych, budowaniu samoświadomości i osiąganiu celów.

Nasz program coachingowy zaczyna się od ustalenia celów, które chce osiągnąć osoba pod opieką coacha. Następnie, w trakcie sesji coachingowych, coach pomaga klientowi zidentyfikować i przezwyciężyć ograniczenia, które stoją na drodze do osiągnięcia celów. Coach wykorzystuje różne narzędzia, techniki i modele, aby pomóc klientowi przeanalizować sytuację i zaplanować działania prowadzące do zaplanowanego celu.

Ważnym elementem programu coachingowego jest regularność i długość sesji, które zazwyczaj trwają od 60 do 90 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie. Program coachingowy może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od celów i potrzeb klienta.

Korzyści wynikające z udziału w programie coachingowym to rozwijanie umiejętności przywódczych i interpersonalnych, zwiększenie samoświadomości, efektywności i produktywności, poprawa relacji zespołowych, rozwijanie kreatywności i pomysłowości, jak również zwiększenie motywacji i satysfakcji z pracy.

Zainteresował Cię ten program?

A może chcesz go dostosować do swoich potrzeb?

Skip to content