Mama wraca do pracy

Program został stworzony, aby wesprzeć mamy, które wracają do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim. To sytuacja bardzo wymagająca z wielu względów – w organizacji wymieniła się część współpracowników oraz wdrożone zostały nowe narzędzia i procesy. Zmianie, być może, uległ zakres obowiązków lub sposób wykonywania zadań. Wszystkie te czynniki sprawiają, że powrót do pracy po urlopie macierzyńskim jest bardzo stresującym doświadczeniem i warto by organizacja wsparła osoby w takiej sytuacji.

Nasz program jest zbudowany ze spotkań doradczych w zakresie rozwoju kariery i prawa pracy, sesji poradnictwa psychologicznego oraz sesji coachingowych. Doświadczenie i wiedza naszych GrowMate pomoże uczestniczkom programu sprawnie wdrożyć się w obowiązki zawodowe i jednocześnie zachować odpowiednie proporcje pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym.

Cele programu:

Dla uczestników:

  • zwiększenie poczucia pewności siebie i motywacji do powrotu do pracy,
  • rozwój umiejętności organizacji czasu pracy i życia osobistego, w tym równoważenie obowiązków rodzicielskich z obowiązkami zawodowymi,
  • rozwój umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, w tym radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy,
  • rozwój umiejętności w zakresie organizacji pracy.

Dla organizacji:

  • poprawa retencji pracowników poprzez zapewnienie wsparcia dla pracowników powracających do pracy po przerwie związanej z narodzinami dziecka,
  • zwiększenie efektywności i produktywności pracowników poprzez rozwój ich umiejętności i zaangażowania w pracę,
  • poprawa wizerunku organizacji poprzez wdrażanie polityki równościowej i opieki nad pracownikami.

 

Nasza rekomendacja programu:

Program składa się z 6 do 10 sesji, każda sesja trwa 1,5 godziny.

W programie możesz elastycznie dobrać mentorów, coachów i ekspertów spośród osób, które realizują te usługi na naszej platformie. W ramach dostępnej puli spotkań możesz również samodzielnie zdecydować o liczbie sesji, które poświęcisz na poszczególne formy rozwoju i pracę z poszczególnymi osobami.

Poniższa struktura programu jest naszą rekomendacją i bazuje na kilkunastu latach doświadczeń w pracy z osobami w podobnej sytuacji zawodowej. Użyj naszego pomysłu jako punktu wyjścia i zaprojektuj swoją ścieżkę rozwoju. Jeśli potrzebujesz wsparcia – zespół GrowMate chętnie go udzieli.

Nasza rekomendacja programu:

Program składa się z 6 do 10 sesji, każda sesja trwa 1,5 godziny.


W programie możesz elastycznie dobrać mentorów, coachów i ekspertów spośród osób, które realizują te usługi na naszej platformie. W ramach dostępnej puli spotkań możesz również samodzielnie zdecydować o liczbie sesji, które poświęcisz na poszczególne formy rozwoju i pracę z poszczególnymi osobami.


Poniższa struktura programu jest naszą rekomendacją i bazuje na kilkunastu latach doświadczeń w pracy z osobami w podobnej sytuacji zawodowej. Użyj naszego pomysłu jako punktu wyjścia i zaprojektuj swoją ścieżkę rozwoju. Jeśli potrzebujesz wsparcia – zespół GrowMate chętnie go udzieli.

Sesje eksperckie

2-4 sesje z ekspertami i ekspertkami dotyczące rozwoju kariery i prawa pracy. Sesje poradnictwa kariery z osobą doświadczoną w zakresie wspierania rozwoju kariery. Sesje pozwolą Ci zinwentaryzować Twoje mocne strony oraz zbudować strategię dalszego rozwoju kariery po powrocie do organizacji. W trakcie sesji możliwe będzie zaaktualizowanie Twojego portfolio oraz profilu w profesjonalnych social mediach. W trakcie sesji ustalisz również jakie kompetencje warto rozwijać w najbliższej przyszłości. 

W trakcie sesji w zakresie prawa pracy odświeżysz sobie swoją wiedzę o swoich prawach i obowiązkach oraz przygotujesz się na rozmowę o konkretnych zapisach w Twoim nowym kontrakcie.

Poradnictwo psychologa

1-2 sesje z psychologiem. Ich celem jest psychoedukacja w zakresie radzenia sobie z emocjami i stresem, które towarzyszą Twojemu powrotowi do pracy. Ta wiedza będzie Ci niezbędna, aby zrozumieć Twoje własne reakcje oraz wypracować skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi. Spotkanie z psychologiem może Ci również pomóc w zmniejszeniu kosztów psychologicznych, które ponosisz w tym trudnym czasie.

Coaching

2-4 sesje coachingowe, w trakcie których możesz pracować nad swoją samoświadomością oraz nawykami związanymi z efektywnością i skutecznością pracy. Na początku sesji coachingowych zdefiniujesz wraz z naszym GrowMate swoje cele. W trakcie sesji coachingowych poznasz i zastosujesz narzędzia, które pomogą Ci lepiej, bardziej efektywnie i z mniejszym obciążeniem przejść przez zmianę w karierze.

Zainteresował Cię ten program?

A może chcesz go dostosować do potrzeb swojej organizacji?

Skip to content